Mgr. Jaroslav Kolář

Bakalářská práce

Videohry a vyprávění

Videogames and storytelling
Anotace:
Videohry jsou médium, které je schopno vyprávět příběh, podobně jako film, divadlo nebo literatura. Jak se liší a co je spojuje? Kde se nacházejí videohry z pohledu historie vývoje vyprávění? Co je jejich silná stránka? Videohry disponují bohatým repertoárem vyprávěcích prostředků, možná dokonce větším než ostatní média. Tento potenciál však zatím není plně prozkoumán ani využit.
Abstract:
Videogames are media, which are able to tell the story, same as a film, a theatre or a literature. What is their difference and what are their similarities? Where are videogames from viewpoint of the history of the storytelling? What are their strong points? Videogames have full range of narrative tools, probably wider than other media. This narrative potential is not yet fully explored and used.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Švelch, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta