Bc. Ondřej Šidlo

Bakalářská práce

Language acquisition through computer games and applications

Language acquisition through computer games and applications
Anotace:
Cílem této práce je výzkum, zda-li jsou specializované počítačové hry a aplikace validním zdrojem vědomostí pro studenty anglického jazyka dnešní doby. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část představuje pojem „digitální výuka“ a na počítačové hry a aplikace je zde nahlíženo z didaktického pohledu. Praktická část je založena na pohledu studentů angličtiny, jelikož …více
Abstract:
The purpose of this thesis is a research on whether specialized computer games and applications are a valid source of knowledge for English learners in the present day. The thesis is divided into two parts – a theoretical part and a practical part. The theoretical part aims at introducing the phenomenon of “digital learning” and computer games and applications are inspected from a didactic point of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta