Petra VOSÁTKOVÁ

Bakalářská práce

Týmové role

Team Roles
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na definování týmových rolí v organizaci a zjištění jejich vztahů. Východiskem práce je fakt, že vedoucí pracovníci by měli znát principy a vlastnosti skupin, které řídí, protože díky tomu mohou jednotlivé lidské zdroje v týmu efektivně roz-místit a zajistit tak mnohem efektivnější plnění stanovených cílů. Teoretická část je věnována problematice skupin a týmů a definici …více
Abstract:
The thesis is focused on defining team roles in the organization and establish their relation-ships. The starting job is that managers should know the principles and properties of the groups under their control since making it possible for individual human resources effective-ly in a team to more effective achievement of objectives. The theoretical part is devoted to problems of groups and teams and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011
Identifikátor: 18728

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOSÁTKOVÁ, Petra. Týmové role. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace