Mgr. Nikol Saláková

Bakalářská práce

Pojistná smlouva a pravidla v dodacích podmínkách INCOTERMS 2010 a doložkách Institute Cargo Clauses 2009

Insurance Contract and Delivery Terms INCOTERMS 2010 and Institute Cargo Clauses 2009
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje oblasti pojistné smlouvy v mezinárodním měřítku, obchodním podmínkám INCOTERMS 2010 a doložkám Institute Cargo Clauses 2009. Hlavní cílem práce je na základě informací získaných z vyhledaných zdrojů, vytvořit obraz o soudobém mezinárodním pojistném právu prostřednictvím studia pečlivě vybraných institutů. Tyto jednotlivé oblasti autorka analyzovala, aby si mohla stanovit …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the area of the insurance contract on an international scale, the commercial terms INCOTERMS 2010 and Institute Cargo Clauses 2009. Based on looked up sources, it is a main goal of the work to create a picture about the modern international insurance law by studying carefully chosen institutes. These areas the author have analyzed to set down their essential attributes. On …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta