Bc. Dominika Prchalová

Bakalářská práce

K povaze konfliktu ve vybraných prózách české literatury 19. století

Conflicts in selected prose of Czech literature of the 19th century
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nerovných vztahů, rodinných poměrů a konfliktů ve vybraných prózách české literatury 19. století. Hlavním kritériem pro zařazení textu do výběru je přítomnost konfliktu, který byl pro soudobou společnost nepřijatelný. Cílem práce je vyzkoumat, jak se postavy vyrovnávají s nenaplněnou láskou, nemanželskými dětmi, nepochopením ze strany rodičů a konvencemi společnosti …více
Abstract:
This thesis deals with problems of unequal relationships, family relationships and conflicts in selected prose of Czech literature of the 19th century. The main criterion for inclusion in the text selection is the presence of the conflict, which was unacceptable for contemporary society. The aim of this thesis is to investigate how the characters cope with the unfulfilled love, illegitimate children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta