Theses 

Detekce viability Pseudomonas syringae pv. oryzae pomocí průtokové cytometrie – Johana KOLÁŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Agriculture

Bachelor programme / field:
Agriculture / Agricultural Biotechnology

Johana KOLÁŘOVÁ

Bachelor's thesis

Detekce viability Pseudomonas syringae pv. oryzae pomocí průtokové cytometrie

Detection of viability of \kur{Pseudomonas syringae} pv. \kur{oryzae} using flow cytometry

Abstract: V rámci této práce byla pomocí průtokové cytometrie a interkalačního barviva propidium jodid analyzována viabilita Pseudomonas syringae pv. oryzae. Podstatou této práce bylo ošetření bakteriálních kultur vysokými teplotami v daných časových řadách. Statisticky průkazným vyhodnocením získaných dat byla potvrzena tendence poklesu zastoupení přeživších buněk v populaci v závislosti na vzrůstajícím čase ošetření.

Abstract: The viability of Pseudomonas syringae pv oryzae was analyzed by flow cytometry and intercalating dye propidium iodide in this thesis. The treatment of bacterial cultures with high temperatures in time series was the basis of this thesis. Statistically evaluation of the data obtained acknowledged the tendency of decrease of number of surviving cells in the population, depending on the growing period of treatment.

Keywords: Průtoková cytometrie, ošetření vysokou teplotou, detekce viability, propidium jodid, Pseudomonas syringae pv. oryzae

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Beran

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49738 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLÁŘOVÁ, Johana. Detekce viability Pseudomonas syringae pv. oryzae pomocí průtokové cytometrie. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 05:16, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz