Theses 

Detekce viability Pseudomonas syringae pv. oryzae pomocí průtokové cytometrie – Johana KOLÁŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Agriculture

Bachelor programme / odbor:
Agriculture / Agricultural Biotechnology

Johana KOLÁŘOVÁ

Bachelor's thesis

Detekce viability Pseudomonas syringae pv. oryzae pomocí průtokové cytometrie

Detection of viability of \kur{Pseudomonas syringae} pv. \kur{oryzae} using flow cytometry

Anotácia: V rámci této práce byla pomocí průtokové cytometrie a interkalačního barviva propidium jodid analyzována viabilita Pseudomonas syringae pv. oryzae. Podstatou této práce bylo ošetření bakteriálních kultur vysokými teplotami v daných časových řadách. Statisticky průkazným vyhodnocením získaných dat byla potvrzena tendence poklesu zastoupení přeživších buněk v populaci v závislosti na vzrůstajícím čase ošetření.

Abstract: The viability of Pseudomonas syringae pv oryzae was analyzed by flow cytometry and intercalating dye propidium iodide in this thesis. The treatment of bacterial cultures with high temperatures in time series was the basis of this thesis. Statistically evaluation of the data obtained acknowledged the tendency of decrease of number of surviving cells in the population, depending on the growing period of treatment.

Kľúčové slová: Průtoková cytometrie, ošetření vysokou teplotou, detekce viability, propidium jodid, Pseudomonas syringae pv. oryzae

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavel Beran

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49738 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

KOLÁŘOVÁ, Johana. Detekce viability Pseudomonas syringae pv. oryzae pomocí průtokové cytometrie. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 07:13, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz