Pavel ŠEFR

Bakalářská práce

Akce "Kulak" v okrese Roudnice nad Labem

Action "Kulak" in the district Roudnice nad Labem
Anotace:
Práce objasňuje příčiny, průběh a dopad násilné kolektivizace zemědělství na venkově v soudním okrese Roudnice nad Labem prováděné v letech 1948 až 1960. Hlavní pozornost je zaměřena na obce Kyškovice, Černěves, okrajově i Vědomice a na správní centrum okresu -město Roudnice nad Labem. Práce podrobně rozebírá nejbrutálnější období mezi lety 1951 až 1953, kdy Komunistická strana Československa promyšlenou …více
Abstract:
The thesis explains the reasons, progress and impact of forced collectivization of agriculture in rural judicial district Roudnice nad Labem executed between 1948 and 1960. The main attention is focused on the villages Kyškovice, Černěves, marginally Vědomice and the administrative center of the district - the town of Roudnice nad Labem. The thesis covers in detail the brutal period 1951-1953 when …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEFR, Pavel. Akce "Kulak" v okrese Roudnice nad Labem. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta