Zuzana ŠTORKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza rozvoje města Roudnice nad Labem

Analysis of development of Roudnice nad Labem city
Anotace:
Cílem práce je analyzovat rozvoj města Roudnice nad Labem. V první části práce jsou objasněna teoretická východiska, která se vztahují k danému tématu. Druhá část práce je věnována metodologii a sběru dat. Praktická část se zabývá samotnou analýzou města Roudnice nad Labem, která je nejdříve věnována historii, poté demografickému vývoji obyvatel, trhu práce, občanské vybavenosti, životní úrovni a Strategickému …více
Abstract:
Target of the thesis is to analyze development of Roudnice nad Labem. In the first part of the thesis, there are clarified theoretical resources which are connected with given topic. Second part of the thesis involves methodology and data collection.Practical part of the thesis deals with analysis starts with history, then demographical development of town inhabitans, labor market, civic amenities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTORKOVÁ, Zuzana. Analýza rozvoje města Roudnice nad Labem. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa