Bc. Jan Coufal

Diplomová práce

Nezaměstnanost a instituce na trhu práce

Unemployment and labor market insitutions
Anotace:
Cílem diplomové práce je na empirických datech zkoumat vztah institucionálního prostředí trhu práce a míry nezaměstnanosti. Institucemi se v této práci rozumí proměnné z oblasti ochrany zaměstnanců, výdeji na pracovní trh a zakládání podnikání. Nejdříve je zjišťována míra ovlivňování přirozené míry nezaměstnanosti pomocí institucí trhu práce. V další části práce je zkoumán stejný vztah, ale v průběhu …více
Abstract:
The aim of my thesis is to examine the relation between institutional background of labor market and unemployment rate on empirical data. Institutions in this thesis shall mean variables in area of protection of employees, expenditures on labor market and establishment of business. In first section, the effect of labor market institutions on natural rate of unemployment is being examined. In next section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika