Julie Blovská

Bachelor's thesis

Historie angličtiny a její rozšíření - rozdíly mezi britským standardem a ostatními standardními variantami angličtiny

THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE AND ITS SPREAD AND THE DIFFERENCES BETWEEN THE STANDARD BRITISH ENGLISH AND OTHER WORLD ENGLISH STANDARDS
Abstract:
Na úplném začátku této bakalářské práce se pojednává, co jazyk jako takový vlastně je a jsou charakterizovány jeho obecná hlediska. V úvodu je též určeno zařazení angličtiny do jazykové skupiny. Dále se dozvídáme fakta o původu anglického jazyka a jeho následné rozšíření z historického hlediska. Hlavní část práce je věnována třem světovým standardům angličtiny: americká angličtina (včetně afroamerické …more
Abstract:
This Bachelor Degree Thesis at its very beginning deals with what a language actually is and what are its general aspects; it is also about placement of the English language in the language tree. The thesis then deals with the origin of the English language and its historical spread around the world. The main part is dedicated to three particular world standards of English: American English (including …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2010
  • Supervisor: Jan Comorek
  • Reader: Jan Teichman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv