Julie Blovská

Bachelor's thesis

Historie angličtiny a její rozšíření - rozdíly mezi britským standardem a ostatními standardními variantami angličtiny

THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE AND ITS SPREAD AND THE DIFFERENCES BETWEEN THE STANDARD BRITISH ENGLISH AND OTHER WORLD ENGLISH STANDARDS
Anotácia:
Na úplném začátku této bakalářské práce se pojednává, co jazyk jako takový vlastně je a jsou charakterizovány jeho obecná hlediska. V úvodu je též určeno zařazení angličtiny do jazykové skupiny. Dále se dozvídáme fakta o původu anglického jazyka a jeho následné rozšíření z historického hlediska. Hlavní část práce je věnována třem světovým standardům angličtiny: americká angličtina (včetně afroamerické …viac
Abstract:
This Bachelor Degree Thesis at its very beginning deals with what a language actually is and what are its general aspects; it is also about placement of the English language in the language tree. The thesis then deals with the origin of the English language and its historical spread around the world. The main part is dedicated to three particular world standards of English: American English (including …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2009
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB146

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2010
  • Vedúci: Jan Comorek
  • Oponent: Jan Teichman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv