Tereza SCHAUEROVÁ

Bakalářská práce

Bolest u seniorů jako ošetřovatelský problém

Pain in the elderly as a nursing problem
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou bolestí u seniorů. Cílem práce bylo zjistit, zda zdravotnický personál chirurgického a interního oddělení v dostatečné míře sleduje a hodnotí pomocí škál bolest u seniorů bolest a v rámci ošetřovatelského procesu využívá nefarmakologickou péči. Práce se skládá ze dvou částí, praktické a teoretické. V praktické části se práce zabývá stářím, bolestí a hodnocením …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the pain in the elderly.The aim of the study was to determine whether the medical staff, surgical and internal departments adequately monitored and evaluated using pain scales and pain in the elderly in the nursing process uses a non-pharmacological care.The work consists of two parts, practical and theoretical. The practical part deals with old age, pain and assessment pain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Libešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHAUEROVÁ, Tereza. Bolest u seniorů jako ošetřovatelský problém. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií