Bc. Kamil Polehla

Diplomová práce

Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko mezi lety 1989 - 1993

Movement for self-governing democracy - Society for Moravia and Silesia between the years 1989 - 1993
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou regionalistického politického hnutí s názvem "Hnutí za samosprávnou demokracii Společnost pro Moravu a Slezsko", které působilo na politické scéně v prvních porevolučních letech. Pozornost je věnována období od jeho vzniku v roce 1989 po jeho úpadek a přejmenování v roce 1993. Hnutí si kladlo za cíl obnovu zemského zřízení a později vytvoření vícečlenné spolkové …více
Abstract:
The thesis is focused on the issue of regionalist political movement named "Movement for self-governing democracy Company for Moravia and Silesia", which was on political scene in the first years after the revolution. The attention is paid to the period from the Company's establishment to its decline and renaming in the year of 1993. The movement's goal was to restore provincial system and formation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Polehla, Kamil. Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko mezi lety 1989 - 1993. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / dějepis - občanská výchova