Bc. Roman Studýnka

Bakalářská práce

Ekonomické konsekvence státních zásahů: Spotový trh s elektřinou v ČR a vliv výkonu obnovitelných zdrojů elektrické energie na tržní cenu

Economic consequences of state interventions: The spot electricity market in the Czech Republic and the performance impact of renewable electricity at the market price
Anotace:
Cílem práce je porovnání produkovaného výkonu výroby obnovitelných zdrojů elektrické energie a průměrné denní tržní ceny na vnitrodenním spotovém trhu s elektřinou v České republice. Na základě analýzy vyhodnotit, zda existuje nepřímá korelace mezi vyšším objemem vyrobené elektřiny obnovitelných zdrojů elektrické energie a nižší cenou na trhu a jaké důsledky s sebou tato vazba nese. Práce se zaměřila …více
Abstract:
The aim of the thesis is to compare the output of renewable energy production and the average daily market price on the intra-day spot electricity market in the Czech Republic. Based on the analysis, evaluate whether there is an indirect correlation between the higher volume of electricity produced by renewable electricity sources and the lower price on the market and what the consequences of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta