Bc. Jiří Haloun

Diplomová práce

Obnovitelné zdroje energie a jejich přínos pro rozvoj obcí

Renewable energy sources and their contribution to municipalities
Anotace:
V úvodu své diplomové práci se zabývám pohledem na problematiku obnovitelných zdrojů energie. Posuzuji z geografického hlediska možnosti další realizace obnovitelných zdrojů na našem území. V samostatné kapitole se věnuji ekonomickým aspektům obnovitelných zdrojů, jakými jsou počáteční investice do realizace projektu, náklady na provoz a možný finanční potenciál. V druhé části mé diplomové práce představuji …více
Abstract:
In the introduction of my thesis I discuss the issue of renewable energy sources. From a geographical point of view, I analyze the possibilities of the further implementation of renewable energy sources in our country. A separate chapter is dedicated to the economic aspects of renewable resources, such as the initial investment in the project implementation, operation costs and possible financial potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní