Bc. Tomáš Kmeť, DiS.

Bachelor's thesis

Pachatel a oběť trestného činu

Victim and offender of the crime
Anotácia:
Bakalářská práce obsahuje dvě části: praktickou a teoretickou. V teoretické části jsem se zaměřil na hlavní téma, a to trestný čin, pachatele a oběť trestného činu. Praktická část je věnována cíli bakalářské práce, tedy poukázat na případy, kdy se sama oběť trestného činu může stát pachatelem. Obě části na sebe navazují a jsou dostatečně rozebrány. Problematiku jsem řešil pomocí odborné české literatury …viac
Abstract:
The bachelor thesis contains two parts: practical and theoretical. In the theoretical part, I have focused on the main topic, namely the criminal offense, offender and victim of the crime. The practical part is devoted to the goal of the bachelor thesis, therefore to point out cases where the victim of the crime can become an offender. Both parts follow-up each other and are sufficiently analyzed. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2019
  • Vedúci: Mgr. Šimon Bezvoda
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law