Ing. Petr Janoušek

Bachelor's thesis

Praktická studie postupu při přeměně akcie z listinné podoby na zaknihovanou

Practical Study on Dematerialisation of Public Company Shares
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá postupem zaknihování akcií z pohledu akciové společnosti. Zaměřuje se na jednotlivé kroky, které bude muset akciová společnost učinit, aby úspěšně přeměnila listinné akcie na zaknihované. Rozebrán je i postup v případě, kdy někteří akcionáři v průběhu procesu nejsou ochotni spolupracovat. V práci jsou také uvedeny praktické i legislativní důvody pro zaknihování akcií, časová …more
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to investigate the process of stock booking from the perspective of a joint stock company. It is focused on individual steps important for succesful conversion from documentary shares to book-entered shares. This thesis also deals with problems that occur when shareholders are not willing to cooperate. This bachelor thesis contains practical and legal reasons …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Houdek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Commercial Law Studies

Theses on a related topic