Bc. Radka Lipenská

Diplomová práce

Vliv toku DPH na projekci free cash flow podniku

VAT influence on free cash flow
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Vliv toku DPH na projekci free cash flow“ je zkoumání vlivu daně z přidané hodnoty na celkovou výši volných peněžních prostředků s cílem přispět ke zlepšení predikce free cash flow díky možnosti predikce výše DPH. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je věnována přístupu k finančnímu managementu a plánování, účetním výkazům s …více
Abstract:
The subject of this thesis titled "VAT influence on free cash flow" is to examine the VAT influence on the overall value of free cash flow with the aim to contribute to the improvement of free cash flow forecast owing to the VAT forecast. The thesis is divided into two parts. The theoretical part pursues financial management and financial planning, financial statements with emphasis on cash flow, as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milan Šulc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta