Bc. Eva Perutková

Bakalářská práce

Životní spokojenost a štěstí ve vybraných evropských zemích - komparativní analýza

Life satisfaction and happiness in selected European countries - a comparative analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou a definováním pojmu štěstí a životní spokojenosti. Zabývá se metodami měření štěstí a životní spokojenosti, kterou podkládají data z průzkumu European Quality of Life Survey. V praktické části se zaměřuji na analýzu výběrového vzorku evropských zemí a jejich vzájemného porovnání.
Abstract:
This thesis deals with the characterization and definition of the concept of happiness and life satisfaction. It deals with methods of measuring happiness and life satisfaction, which underpin these survey data from the European Quality of Life Survey. The practical part focuses on the analysis of a sample of European countries and their mutual comparison.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní