Bc. Zuzana Kubová

Diplomová práce

Alternativní způsoby života jako reakce na konzumní společnost

Alternative Ways of Life in Response to Consumer Society
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou alternativních způsobů života, které reagují na konzumní společnost. Práce představuje základní a nejznámější subkultury, kontrakultury a hnutí, které prostřednictvím svého odlišného způsobu života reagují na konzumní společnost a její negativní dopad na svět. Práce se soustředí na popis negativních dopadů konzumního způsobu života na jedince, společnost a přírodu …více
Abstract:
The thesis deals with alternative ways of life that are responsive to consumer society. Thesis pictures basic and the most popular subcultures, countercultures and movements which through its different ways of life respond to consumer society and its negative impact on the world. Thesis concentrates on describing the negative impact of consumerism on individuals, society and nature. The research finds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubová, Zuzana. Alternativní způsoby života jako reakce na konzumní společnost. Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Resocializační pedagogika