Martina SVOBODOVÁ

Bachelor's thesis

Metoda aktivního naslouchání při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

The method of active listening in working with pupils with special needs
Anotácia:
Tato bakalářská práce s názvem Metoda aktivního naslouchání při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zaměřena na rozhovory mezi žáky a učiteli 1. stupně ZŠ v Budyni nad Ohří, vedené s použitím vybraných technik aktivního naslouchání. V teoretické části jsme se zaměřili na teoretické ukotvení pojmů komunikace, pedagogická komunikace, rozhovor, naslouchání a specifické vzdělávací potřeby …viac
Abstract:
This bachelor's thesis with the name Method of Active Listening when Working with Pupils with Special Educational Needs is focused on interviews between pupils and teachers of the elementary school in Budyně nad Ohří, held with the use of selected methods of active listening. The theoretical part concentrates on the theoretical definitions of the terms communication, pedagogical communication, interview …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Alena Tošovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Martina. Metoda aktivního naslouchání při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Special Education / Special pedagogy - intervention