Martina SVOBODOVÁ

Bachelor's thesis

Metoda aktivního naslouchání při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

The method of active listening in working with pupils with special needs
Abstract:
Tato bakalářská práce s názvem Metoda aktivního naslouchání při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zaměřena na rozhovory mezi žáky a učiteli 1. stupně ZŠ v Budyni nad Ohří, vedené s použitím vybraných technik aktivního naslouchání. V teoretické části jsme se zaměřili na teoretické ukotvení pojmů komunikace, pedagogická komunikace, rozhovor, naslouchání a specifické vzdělávací potřeby …more
Abstract:
This bachelor's thesis with the name Method of Active Listening when Working with Pupils with Special Educational Needs is focused on interviews between pupils and teachers of the elementary school in Budyně nad Ohří, held with the use of selected methods of active listening. The theoretical part concentrates on the theoretical definitions of the terms communication, pedagogical communication, interview …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Alena Tošovská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SVOBODOVÁ, Martina. Metoda aktivního naslouchání při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta