Bc. Tomáš Pospíšil

Master's thesis

Vliv žen v managementu na společenskou odpovědnost firem: Aplikace na vybrané odvětví

The Effect of Women in Management on Corporate Social Responsibility: Application to the Selected Industry
Abstract:
The diploma thesis "The effect of women in management on corporate social responsibility: Application to the selected industry" aims to assess the impact of the presence of women in management on the company's socially sustainable behaviour (CSR), specifically in the case of shopping centres in the Czech and Slovak Republic. The research set consists of three shopping centres, one of which is managed …viac
Abstract:
Diplomová práca „Vliv žen v managementu na společenskou odpovědnost firem: Aplikace na vybrané odvětví“ má za cieľ posúdiť vplyv prítomnosti žien v manažmente na sociálne udržateľné správanie firmy (CSR) a to konkrétne na prípade nákupných centier v Českej a Slovenskej republike. Výskumný súbor tvoria tri nákupné centrá, pričom jedno je riadené mužom a ostatné dve ženami. Literárny rešerš rozoberá …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedúci: doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta