Theses 

Zásobovací logistika konkrétního podniku – Bc. Darina Vyskočilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Darina Vyskočilová

Diplomová práce

Zásobovací logistika konkrétního podniku

Supply logistics of a concrete company

Anotace: Předmětem diplomové práce „Zásobovací logistika konkrétního podniku“ je analyzovat logistický systém v tocích od dodavatelů a navrhnout opatření na zlepšení současného stavu v konkrétním podniku. První část diplomové práce je zaměřena na vymezení teoretických pojmů, ukazatelů a jejich definic na základě odborné literatury. Ve druhé části je provedena analýza zásobovacího systému konkrétního podniku s využitím poznatků uvedených v teoretické části a jsou provedeny návrhy na zlepšení zásobovacího systému společnosti.

Abstract: The subject of this diploma thesis “Supply logistics of a concrete company” is to analyse the logistics system in flows from suppliers and to suggest measures to improve the current situation in the specific company. The first part is focused on the definitions of theoretical terms and indicators on the base of professional literature. In the second part there is described an analysis of supply chain system of the specific company with the use of findings mentioned in the theoretical part and there are given suggestions to improve supply chain system in this company.

Klíčová slova: Logistika, zásobovací logistika, zásoby, analýza ABC, výběr dodavatelů, hodnocení dodavatelů Logistics, supply logistics, inventory, ABC analysis, selection of suppliers, evaluation of suppliers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Melichar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 16:57, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz