Markéta Nevrlá

Bakalářská práce

Management bolesti u dětí

Pain management in children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá managementem bolesti u dětí. Teoretická část je zaměřena na bolest u dětí, mýty o dětské bolesti, jsou zde popsány projevy bolesti v jednotlivých vývojových obdobích, dále hodnocení bolesti, metody léčby bolesti, a to jak farmakologické, tak nefarmakologické. Průzkumná část se zaměřuje na přístup sester k problematice bolesti u dětí na jednotkách intenzivní péče a standardních …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with pain management in children. The theoretical part is focused on pain in children, myths about child pain, there are described manifestations of pain in various developmental periods, as well as pain assessment, methods of pain treatment, both pharmacological and non-pharmacological. The research part is focused on the approach of nurses to the issue of pain in children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Růžičková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nevrlá, Markéta. Management bolesti u dětí. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií