Mgr. Alena Černá, Ph.D.

Disertační práce

Coping Strategies by Cyberbullying Victims: The Role of Social Context

Coping Strategies by Cyberbullying Victims: The Role of Social Context
Anotace:
Záměrem disertační práce, která vychází z pěti dílčích studií, je zkoumat 1) použití strategií zvládání (copingových strategií) u adolescentních obětí kyberšikany a 2) kontextuální faktory, které ovlivňují nejen jejich použití, ale i vnímanou účinnost. Bylo zjištěno, že oběti kyberšikany používají širokou škálu strategií a vice strategií naráz. Mezi nejčastěji používanými jsou technicky zaměřené strategie …více
Abstract:
The present thesis is focused on 1) coping strategies used by adolescent cyberbullying victims and 2) contextual factors that may influence their usage and perceived efficiency. It has been found that adolescent victims of cyberbullying use wide variety of coping strategies and also use more strategies at once. Among the most favoured ones are technical coping, seeking social support, ignoring and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: prof. Peter Smith, Mgr. Juraj Holdoš, Phd.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií