Mgr. Alena Černá, Ph.D.

Doctoral thesis

Coping Strategies by Cyberbullying Victims: The Role of Social Context

Coping Strategies by Cyberbullying Victims: The Role of Social Context
Abstract:
Záměrem disertační práce, která vychází z pěti dílčích studií, je zkoumat 1) použití strategií zvládání (copingových strategií) u adolescentních obětí kyberšikany a 2) kontextuální faktory, které ovlivňují nejen jejich použití, ale i vnímanou účinnost. Bylo zjištěno, že oběti kyberšikany používají širokou škálu strategií a vice strategií naráz. Mezi nejčastěji používanými jsou technicky zaměřené strategie …more
Abstract:
The present thesis is focused on 1) coping strategies used by adolescent cyberbullying victims and 2) contextual factors that may influence their usage and perceived efficiency. It has been found that adolescent victims of cyberbullying use wide variety of coping strategies and also use more strategies at once. Among the most favoured ones are technical coping, seeking social support, ignoring and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Reader: prof. Peter Smith, Mgr. Juraj Holdoš, Phd.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií