Mgr. Marcela Rábová

Diplomová práce

Současné školní stravování se zaměřením na školní bufety a prodejní automaty

Recent trend in school catering with focus on school buffets and venders
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku současného školního stravování dětí mladšího školního věku. Je zde zmíněn i vývoj školního stravování od poválečných let minulého století až do současnosti. Mimo jiné jsou tu vysvětleny pojmy, které s výživou a stravováním souvisí. Cílem výzkumu je zjistit, jak často a v jakém množství děti mladšího školního věku ve školách využívají služeb sekundárních stravovacích …více
Abstract:
The diploma thesis is concentrates on issues of recent trend at school cattering for Junior school age children. It make a mention of history of school catering from post - war age to present. Among others the thesis makes clear notions which relate to nutrition and food. The aim of the research is to find, how often and in what quantities Junior school age children use the services of secondary catering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Martina Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy