Bc. Jana Šilhánová

Diplomová práce

Návrh metodické příručky k pracovně a sociálně právním aspektům rodičovství při narození dítěte

The Proposal of The Methodical Manual to Labour and Social Law Aspects of a Parenthood at The Birth of a Child
Anotace:
Diplomová práce řeší problematiku aspektů, které mohou ovlivnit rozhodnutí mladých lidí stát se rodiči. Na základě realizovaných rozhovorů s odborníky ve státní správě byl v rámci případových studií proveden odborný diskurz na téma čerpání dávek nemocenského pojištění a státní sociální podpory, kariéry a aspektů souvisejících se slaďováním pracovního a rodinného života, a v neposlední řadě byla věnována …více
Abstract:
The present diploma thesis investigates the problems of aspects of having an influence on young potential parents. A professional discourse about collecting unemployment bene-fits, getting a social support, continuing the career and about the aspects of parent work-life balance has been done based on interviews with government specialists. The thesis also aims at the paperwork needed at the registry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šilhánová, Jana. Návrh metodické příručky k pracovně a sociálně právním aspektům rodičovství při narození dítěte. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe