Theses 

Logické a sémantické paradoxy jazyka – Lucie ZAHOŘÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Lucie ZAHOŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Logické a sémantické paradoxy jazyka

Logical and Semantic Paradoxes of Language

Anotace: Bakalářská práce pojednává o problematice, která se týká logických a sémantických paradoxů jazyka. Reflektuje základní pojmy sémantiky, s čímž souvisí úsilí filosofů a logiků převést přirozený jazyk do jazyka logiky. O převedení nevědeckého jazyka do vědeckého hovořil již Rudolf Carnap, jenž tento postup nazval explikace. Překážkou v dosažení tohoto cíle jsou právě paradoxy, jež se snaží odborníci odstranit z filosofických systémů. Práce postupně předkládá popis sedmi různých a důležitých paradoxů a u některých z nich podává teorie, které se je snaží řešit.

Abstract: The work deals about an issue that concerns the logical and semantic paradoxes of language. It reflects the basic terms of semantics, which is related to the efforts of philosophers and logicians to convert natural language into the language of logic. Rudolf Carnap already talked about the transfer of unscientific language into scientific language and he calls this method explication. Obstacles in achieving this goal are just paradoxes, which experts are trying to remove from the philosophical systems. Work gradually presents a description of seven different and important paradoxes and some of them given the theory that it is trying to solve.

Klíčová slova: sémantika, logika, explikace jazyka, paradox

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46459 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

ZAHOŘÍKOVÁ, Lucie. Logické a sémantické paradoxy jazyka. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:31, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz