Ing. Monika Novotná

Doctoral thesis

Vliv mikroklimatu na výskyt rzi (Puccinia ssp.) u vybraných trávníkových druhů trav

Influence of microclimate on the occurrence of rust (Puccinia ssp.) in selected turf grass species
Abstract:
Předkládaná disertační práce se zabývá monitoringem r. Puccinia u trávníkových trav, umělými infekcemi v různém prostředí a hodnocením odrůd. Cílem práce bylo stanovení spektra jednotlivých druhů Puccinia spp. v polních a laboratorních podmínkách u trávníkových druhů trav a v rámci skleníkových testů, kde probíhala umělá infekce, určit nejvhodnější metodu a stádium rostliny vhodné k infekci. Současně …more
Abstract:
This dissertation deals with the monitoring of Puccinia in turf grasses, artificial infections in different environments and evaluation of varieties. The objective of this thesis was to determine the spectrum of individual species of Puccinia spp. under field and laboratory conditions in grassland grasses, and in the context of greenhouse tests where artificial infection took place, identify the most …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Doctoral programme / field:
Plant Protection / Plant Protection