Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

microclimate

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Veřejné prostory a jejich význam v mikroklimatu města (na příkladu vybraného území)
 (Stanislava Vondrová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/dubte/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Měření a hodnocení povrchové teploty v rámci mikroklimatického výzkumu
 (Martin Svatoň)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rumce/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Mikroklimatické systémy ukládání sbírkových předmětů v expozici, depozitáři a při transportu
 (Jana Fricová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ojdfy/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Interní mikroklima jako faktor kvality budov
 (Zbyněk Henc)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/yslzk/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Výměna vzduchu a rozložení mikroklimatických parametrů v jeskyni Výpustek (Moravský kras)
 (Hana Horáková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wjvjr/ | Geologie / | Theses on a related topic

Antropogenní ovlivnění mikroklimatu a krasových procesů v jeskyni Výpustek
 (Sandra Kejíková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ye30r/ | Geologie / | Theses on a related topic

Vliv stájového mikroklima na produkční a reprodukční parametry krav českého strakatého skotu v konkrétním chovu
 (Filip Dvořák)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wygoul// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Monitoring mikroklimatu pšenice seté pro fytopatologické a fenologické účely
 (Petra Konečná)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0wy5xd// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic

Optimalizace řízení mikroklimatu stájových objektů
 (Anna ŠIMKOVÁ)

2017, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p6ldl4// | Zootechnika / Obecná zootechnika | Theses on a related topic

Vliv mikroklimatických podmínek na dynamiku růstových fází a výskyt vybraných škodlivých činitelů u hybridů kukuřice
 (Stanislav Bureš)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//llth2b// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)