Theses 

Úspěšnost makroekonomických predikcí – Bc. Roman Németh

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Roman Németh

Bakalářská práce

Úspěšnost makroekonomických predikcí

Successfulness of macroeconomic predictions

Abstract: The subject of the bachelor´s thesis "Successfulness of macroeconomic predicitions" is an evaluation of successfulness of macroeconomic predictions in term of their accuracy. Early part of thesis contains brief summary of historical development of macroeconomic predictions and theoretical definitions and methods of measuring accuracy which form the basis for the analysis. Some institutions that are predicting macroeconomic indicators in Czech Republic have been subsequently introduced. The accuracy of their predictions has been analysed by indicators AFE, RMSE and MAE.

Abstract: Predmetom bakalárskej práce „Úspešnosť makroekonomických predikcií“ je vyhodnotenie úspešnosti makroekonomických predikcií z pohľadu ich presnosti. Prvé kapitoly obsahujú stručné zhrnutie historického vývoja v oblasti makroekonomického prognózovania a teoretické vymedzenie pojmov a metód merania presnosti, ktoré tvoria východiská pre analýzu. Následne sú predstavené niektoré subjekty prognózujúce makroekonomické ukazovatele na území Českej republiky a je analyzovaná presnosť ich predikcií pomocou ukazovateľov AFE, RMSE a MAE.

Klíčová slova: makroekonomické predikcie, úspešnosť, prognóza, hodnotenie, macroeconomic predictions, successfulness, prognosis, valuation

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:45, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz