Pavla Mlčáková

Diplomová práce

Posouzení rizik závažných havárií z hlediska ekonomických ztrát v podniku Plzeňský Prazdroj a.s. pivovar Radegast

Major accident risk assessment from the point of view of economic losses in the company Plzeňský Prazdroj a.s. Pivovar Radegast
Abstract:
Diplomová práce se zabývá posouzením rizik při výrobě piva v pivovaru Plzeňský Prazdroj a.s., Pivovar Radegast. Popisuje danou technologii výroby piva i s možností vzniku procesní nehody. Pro tyto případy se dále snaží nalézt správné řešení výběru metody pro analýzu rizik v pivovaru. Posuzuje přítomné protipožární a protivýbuchové zabezpečení a opatření v podniku a navrhuje další opatření pro snížení …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Aleš Bernatík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava