Bc. Michaela Chaloupková

Master's thesis

Politický marketing a komunální volby na Mostecku

Political marketing and local elections in Most
Abstract:
Jako téma své diplomové práce jsem zvolila Politický marketing a komunální volby na Mostecku. Popisuji zde politický marketing a srovnávám ho s tím klasickým. Dále se věnuji politickému trhu, jeho struktuře a segmentaci. Zabývám se problematikou politických kampaní, především jejich vývoje. Popisuji, co je to permanentní a negativní kampaň. Dále představuji základní typy politických stran a základní …more
Abstract:
I chose Political marketing and local elections in Most as a topic of my master thesis. I describe political marketing and I compare it with the traditional one. Then I focus on a political market, its structure and segmentation. I talk about political campaigns, especially about its evolution. I describe permanent and negative campaigns. I present main types of political parties and main models of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní