Bc. Michaela Chaloupková

Diplomová práce

Politický marketing a komunální volby na Mostecku

Political marketing and local elections in Most
Anotace:
Jako téma své diplomové práce jsem zvolila Politický marketing a komunální volby na Mostecku. Popisuji zde politický marketing a srovnávám ho s tím klasickým. Dále se věnuji politickému trhu, jeho struktuře a segmentaci. Zabývám se problematikou politických kampaní, především jejich vývoje. Popisuji, co je to permanentní a negativní kampaň. Dále představuji základní typy politických stran a základní …více
Abstract:
I chose Political marketing and local elections in Most as a topic of my master thesis. I describe political marketing and I compare it with the traditional one. Then I focus on a political market, its structure and segmentation. I talk about political campaigns, especially about its evolution. I describe permanent and negative campaigns. I present main types of political parties and main models of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní