David Ferbr

Diplomová práce

Návrh architektury franšízové sítě

Franchise Network Architecture Design
Anotace:
Tématem diplomové práce je aplikace modelu procesního řízení na podnik provozující franšízovou síť. Cílem je popsat aktuální stav firmy, identifikovat problematické oblasti komplikující další rozvoj a navrhnout budoucí stav a plán přechodu do tohoto stavu. Teoretická část uvádí do problematiky franšízingu a pojednává o vybraných tématech z oblasti procesního řízení, čímž poskytuje základ pro praktickou …více
Abstract:
The topic of this thesis is the application of business process management approach to an operating franchise network. The aim is to describe the current state of the company, iden-tify problem areas complicating further development and to propose the future state of the company and plan the transition to this state. The theoretical part presents the issue of franchising and the selected topics from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Dušan Chlapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38507

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Kognitivní informatika