Mgr. Bc. Lucie Šťastná

Diplomová práce

Integrovaná mezipředmětová výuka a projektové vyučování na základní škole speciální

Integrated cross-curricular teaching and project teaching at special school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou a aplikací metod integrované mezipředmětové výuky a projektového vyučování na základní škole speciální při výuce žáků se středně těžkým mentálním postižením vzdělávaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální díl I. Teoretická část vymezuje základní užívané termíny, popisuje historii vzniku a rozdílné i shodné znaky integrované …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis and application of methods for integrated thematic teaching and project teaching in special elementary school for teaching pupils with moderate mental disabilities educated according to the Framework curriculum for the field of education elementary school special part I. The theoretical part defines basic terms used, describes the history and identical features integrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta