Bc. et Bc. Lenka Schormová

Diplomová práce

Live action role-playing (LARP) as a teaching tool

Live action role-playing (LARP) as a teaching tool
Anotace:
Diplomová práce „Larp (Live Action Role-Playing) as a Teaching Tool“ pojednává o různých typech rolových aktivit využitelných pro výuku. Hlavní důraz je kladen na larp jako na prostředek, který umožňuje pomocí netradičních metod zapojit aktivně žáky do výuky a nabízí jim bezpečné prostředí, ve kterém si mohou prožít různé situace a sledovat, jakým způsobem je mohou svými rozhodnutími ovlivnit. Část …více
Abstract:
Diploma thesis “Larp (Live Action Role-Playing) as a Teaching Tool” deals with different types of role-playing activities that could be employed in education. Main focus is on larp, which can be seen as a mean which enables through nontraditional methods involve learners actively in the classes and offers them a safe environment in which they can experience different situations and observe how they …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy