Theses 

Využití relaxačních technik v rámci edukace dětí s poruchami chování – Mgr. Adéla Sukupová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Adéla Sukupová

Bakalářská práce

Využití relaxačních technik v rámci edukace dětí s poruchami chování

Application of relaxation techniques in education of children with behavioral disorders

Anotace: Bakalářská práce pojednává o možnosti využití relaxačních technik při edukaci s dětmi s poruchami chování. Skládá se ze tří kapitol, přičemž dvě z nich jsou teoretické a třetí praktická. Teoretické kapitoly přibližují čtenáři problematiku poruch chování a popisují možný význam praktikování relaxačních technik v jejich každodenním životě. Praktická část analyzuje rozhovory s odborníky, kteří mají s prováděním relaxačních technik s dětmi s poruchami chování zkušenost. Data jsou analyzována pomocí zakotvené teorie.

Abstract: Bachelor thesis discusses the possibility of using relaxation techniques in education of children with behavioral disorders. It is consists of three chapters, two are theoretical and third is practical. Theoretical chapters give readers an issue of behavioral problems and describe the potential importance of practicing relaxation techniques in their daily life. The practical part analyzes interviews with professionals who have experience with practicing relaxation techniques with children with behavioral disorders. Data are analyzed by grounded theory.

Klíčová slova: relaxační techniky, poruchy chování, děti, ADHD, edukace, relaxation techniques, behavioral disorders, children, education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Segeťová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 04:43, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz