Bc. Barbora PODHORNÁ

Diplomová práce

Biomarkery a jejich využití pro hodnocení toxického zatížení životního prostředí

Biomarkers and their utilization for the evaluation of environmental toxic load
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku biomarkerů a jejich využití pro hodnocení toxického zatížení životního prostředí. Byly provedeny testy akutní toxicity na vzorcích zemědělské půdy, sedimentů říčního dna a také na modelových látkách. Modelovým organismem byl zvolen druh žížaly, a to Eisenia foetida. Bylo uskutečněno také sledování inhibice enzymu acetylcholinesterázy, který je znám jako dobrý …více
Abstract:
The thesis is focused on biomarkers and their use for evaluation of an environmental toxic load. Acute toxicity tests on samples of agricultural soil, watercourse sediments taken from the rivers that flow through agricultural areas and model substances were conducted. Model organism used for experiments was earthworm Eisenia foetida. Monitoring of the inhibition of the acetylcholinesterase enzyme, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011
Zveřejnit od: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PODHORNÁ, Barbora. Biomarkery a jejich využití pro hodnocení toxického zatížení životního prostředí. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta