Bc. Lucie Pifková

Bakalářská práce

Vznik a význam sekvenčních variant mikroRNA (izomiRs)

Biogenesis and significance of sequence variants in microRNAs (isomiRs)
Anotace:
MikroRNA patří do skupiny krátkých nekódující RNA, které na post-transkripční úrovni regulují genovou expresi a významně se tak podílejí na regulaci klíčových buněčných procesů. Podstatná je také jejich role při vzniku a progresi mnohých onemocnění. V současné době je věnována pozornost diagnostickému potenciálu mikroRNA a v rámci biomarkerových studií jsou analyzovány jejich expresní profily. Implementace …více
Abstract:
MicroRNAs are a class of small non-coding RNAs which regulate gene expression at the post-transcriptional level and are significantly involved in the regulation of key cellular processes. They play an important role in the development of many diseases. Currently, the research of microRNAs is focused on diagnostic potential of these molecules and their expression profiles are analysed in many biomarker …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika