Bc. Lucie Pifková

Bachelor's thesis

Vznik a význam sekvenčních variant mikroRNA (izomiRs)

Biogenesis and significance of sequence variants in microRNAs (isomiRs)
Abstract:
MikroRNA patří do skupiny krátkých nekódující RNA, které na post-transkripční úrovni regulují genovou expresi a významně se tak podílejí na regulaci klíčových buněčných procesů. Podstatná je také jejich role při vzniku a progresi mnohých onemocnění. V současné době je věnována pozornost diagnostickému potenciálu mikroRNA a v rámci biomarkerových studií jsou analyzovány jejich expresní profily. Implementace …more
Abstract:
MicroRNAs are a class of small non-coding RNAs which regulate gene expression at the post-transcriptional level and are significantly involved in the regulation of key cellular processes. They play an important role in the development of many diseases. Currently, the research of microRNAs is focused on diagnostic potential of these molecules and their expression profiles are analysed in many biomarker …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 7. 2020
  • Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta