Bc. Zuzana Partlová

Master's thesis

Hodnocení rozkladu biologicky rozložitelných plastů v podmínkách domácího kompostování

Evaluation of decomposition of biodegradable plastics in the conditions of domestic composting
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení rozkladu biologicky rozložitelných plastů v podmínkách domácího kompostování. Popisuje obecnou charakteristiku odpadového hospodářství a jeho základní legislativní předpisy. Věnuje se obecné charakteristice plastů, se zaměřením na plasty biologicky rozložitelné a jejich normativní prostřední. Dále je uvedena charakteristika procesu kompostování a problematika …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the evaluation of decomposition of biodegradable plastics in the conditions of domestic composting. It describes the waste management general characteristics and basic legislation. It deals with the general characteristics of plastics, focusing on biodegradable plastics and their standards. The characteristics of the composting process and phytotoxicity issues are also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
  • Reader: Pavlína Ondrušová, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Master programme / field:
Agricultural Specialization / Agroecology