Theses 

Příspěvkové organizace-zdaňování – Bc. Pavlína Bratršovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavlína Bratršovská

Bakalářská práce

Příspěvkové organizace-zdaňování

Allowance organization-taxation

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na posouzení zdaňování příspěvkových organizací, problematiku stanovení podílu hlavní a jiné činnosti, respektive vymezení problému s členěním nákladů a výnosů na hlavní a jinou činnost, možnosti optimalizace nákladů a výnosů u PO, stanovení povinnosti placení silniční daně, vymezení pojmu ekonomická činnost ve vztahu k ZDPH, okruhu výdajů hrazených ze SR. Práce je zaměřena na příspěvkovou organizaci US MŠMT Richtrovy boudy, Pec pod Sněžkou. Posouzení je provedeno z výstupů uvedené příspěvkové organizace z minulých let, ve srovnání s platnou legislativní úpravou daňových zákonů České republiky.

Abstract: This thesis is focused on the assessment of the tax contribution of organizations, the issue of the determination of the main and other activities, and the definition of the problem with the breakdown of expenses and revenues on the main and other activity, optimization of costs and revenues for the payment obligations, the determination of the road tax, a definition of economic activity in relation to the ZDPH, from within the expenditure borne by SR. work is focused on the contribution the US MŠMT Richtrovy boudy, Pec pod Sněžkou. An assessment is made of the outputs of the subsidised organisations from previous years, in comparison with the valid legislation of the Czech Republic tax laws.

Klíčová slova: Náklady, výnosy, hlavní činnost, jiná činnost, DPH, dotace ze státního rozpočtu, DPPO, silniční daň

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Anna Boušková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 23:01, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz