Ing. Andrea Krobová

Bakalářská práce

Principy týmové práce a předpoklady jejího využití

The principles of team work and the prereguisited of its application
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám principy týmové práce a předpoklady jejího využítí. Teoreticko-metodologická část se zabývá základními pravidly spolupráce v týmu, přístupy členů týmu k práci a svým kolegům,správný výběr potřebných členů do týmu, jejich profilové rysy, způsob vedením týmu. To vše tak, aby se jednalo o výkonný tým se stejným cílem, kterého díky symbioze rychle dosáhnou. V aplikační …více
Abstract:
In his thesis deals with the principles of teamwork and assumptions its use. Theoretical and methodological part deals basic rules of cooperation in team approaches to work team members and their colleagues proper selection of the necessary team members and their profile characteristics, way leadership team. All this so that it was a powerful team the same objective which rapidly reached through symbiosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Budil
  • Oponent: Ing. Jiří Stýblo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance