Bc. Jan SVOBODA

Diplomová práce

Národní parlamenty jako strážci principu subsidiarity v intencích Lisabonské smlouvy - právní aspekty

National parliaments as guardians of subsidiarity principle in intentions of the Treaty of Lisbon - legal aspects
Anotace:
Práce je zaměřena především na systém včasného varování, jehož hlavními aktéry jsou Komise a národní parlamenty členských států EU. Těm byla Lisabonskou smlouvou dána role strážců zásady subsidiarity. Hlavním cílem a přínosem práce je zhodnocení fungování systému včasného varování. Práce odpovídá na otázku, zda je právně zakotvený dohled nad dodržováním zásady subsidiarity ze strany parlamentů skutečně …více
Abstract:
The thesis focuses especially on the early warning system. The Commission and the national parliaments of the member states of the EU are the main players of this system. By the Treaty of Lisbon the national parliaments were given the role of the guardians of the principle of subsidiarity. The main goal of the thesis is to evaluate how the early warning system works. The thesis provides the answer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODA, Jan. Národní parlamenty jako strážci principu subsidiarity v intencích Lisabonské smlouvy - právní aspekty. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses yyx078 yyx078/2
24. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
24. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.