Bc. Jan Šimek

Diplomová práce

Finanční stráž jako správní orgán, její začlenění a úloha v jednotkách Stráže obrany státu

The Financial Committee as the Autority, Its Integration and Function in the Troops of Border Guard
Anotace:
Tato práce se zabývá činností pohraniční finanční stráže ČSR. Byl to vojensky organizovaný ozbrojený sbor podřízený ministerstvu financí, který měl dva hlavní úkoly – celní ochranu ekonomiky státu, zabránění pašeráctví, a to jak v individuálním měřítku, tak i ve velkém. Druhou úlohou byla vojenská ochrana hranic, zabránění pronikání osob přes hranice a udržování bezpečnosti a veřejného pořádku v příhraničním …více
Abstract:
This work deals with the activity of the CR border guard. It was militarily organised force subordinated the ministry of finance which had two main tasks – protection of the country’s economic system, prevention smuggling in both measures – individual and major. The second task was military guarding the borders, protecting individual penetration through the borders, keeping the security and peace in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Bohumír Brom

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa