Marek Hütter

Disertační práce

Aplikace bezpilotních prostředků (UAV) při monitoringu nebezpečných oblastí a řešení mimořádných událostí

The application of unmanned aerial vehicles (UAV) in hazardous areas monitoring and solving emergencies
Anotace:
Bezpilotní letadla (unmanned aerial vehicle – UAV) byly zkonstruovány před mnoha desítkami let, avšak právě v posledním období ve shodě s technologickým vývojem došlo také k progresi jeho rozšíření, a to jak mezi laickou veřejností, tak se předpokládá jeho dynamická integrace v rámci činnosti bezpečnostních složek. Právě v rozsahu jejich aplikace ve vztahu k řešení mimořádných událostí mají bezpečnostní …více
Abstract:
Unmanned aerial vehicles (UAV) began being constructed many decades ago. Recently - in line with technological developments - there has also been a progression of its expansion, both among the lay public and its dynamic integration within the security services. The security forces have significant gaps regarding the scope of their application in relation to emergency response. This dissertation should …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2022
  • Vedoucí: Martin Hrinko
  • Oponent: Radomír Ščurek, Jan Mazal, Milan Oravec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Doktorský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost